Search

Miten rakentaa brändirakkautta Y & Z sukupolvessa?

Y? Z? Milleniaalit? Ketä he ovat? Missä he liikkuvat? Mitä he miettivät ja miksi TikTok on niin omituinen.

Y & Z sukupolvet eli tarkemmin 15 - 34 vuotiaat ovat perinteisesti mainostajille se ”hankala” kohderyhmä. Todellisuudessa tämä monivivahteinen diginatiivi sukupolvi on löydettävissä ja innostettavissa tarinoiden ja relevantin sisällön keinoin. Perinteiset markkinoinnin lainalaisuudet eivät ole muuttuneet mihinkään. Kanavia on vain enemmän ja liikkuvan kuvan sisältöä tulvii joka paikasta.




Haasteelliseksi kohderymän tavoittavuudessa tekee sen, että he eivät löydy yhdestä lineaarisesta mediasta vaan diginomadit vaeltavat sovelluksesta ja sisällöstä toiseen. Ainoa varma tekijä on, että he tekevät sen kun se heille sopii. Rakkautta voi alkaa rakentamaan kun ensiksi kohtaa yleisön ja sitten tarjoilee relevanttia sisältöä. Kosketuspisteitä tulee olla useita kattaen eri tyylisiä ja pituisia bränditarinoita – kaikki optimoitu jakelukanavaan. Se on monelle markkinoijalle haasteellista.


Ilman hyvää tarinaa ja monikanavaista jakelua tämä porukka ui ohi – tarjolla on aina ääretön määrä relevantimpaa sisältöä juuri siinä hetkessä ja paikassa, jossa he ovat.



Tässä viisi vinkkiä siihen miten rakentaa brändirakkautta

#1 – Tunne kohderyhmäsi

Brändirakkaus ei synny ilman tunnetta. Tunne rakennetaan henkilökohtaisella tasolla ja mitä paremmin tunnet tavoittelemasi yleisön, niin sitä paremmin pääset muokkaamaan viestisi yleisölle relevantiksi. Tutki, mitä sisältöjä he jo nyt kuluttavat, missä kanavissa. Kysy miten brändiviestisi palvelee yleisöäsi ja onko se kilpailukykyinen sen sisällön kanssa, mitä jo nyt todennetusti kulutetaan? Valitse mitä kanavia haluat aktivoida - missä todennäköisesti kohtaat yleisön.

#2 – Määrittele arvopohja, ota kantaa

Y & Z sukupolvet odottavat yrityksiltä yhteiskunnallista aktiivisuutta ja kannanottoa. Brändirakkaus rakentuu silloin kun kuluttaja samaistuu yrityksen ja brändin arvomaailmaan ja / tai kannanottoihin. Kysy mihin isompiin yhteiskunnallisiin teemoihin brändisi halutaan assosioituvan. Kysy myös onko brändilläsi varaa jättäytyä pois näistä keskusteluista – silloin brändi helposti muuttuu epärelevantiksi?


#3 – Ole yhteisöllinen

Yksilötason sisältöä tukee yhteisö – yhteisö päättää lähteekö sisältö lentoon vai ei. Brändin pitää olla rohkeasti läsnä sosiaalisen median kanavissa ja ruokkia tätä kautta yhteisöllisyyttä. Vaikuttajilla on oma sitoutunut yhteisönsä – miten tämä näkyy ja kanavoituu brändisi sosiaalisen median kanavissa kun teet vaikuttajamarkkinointia?


#4 - Viihdytä

Brändin viestit ja sisällöt täytyy palvella katsojaa. Kun kohtaat yleisön, niin mitä sisältöä tarjoat? Muista, että maailma on täynnä hyvää sisältöä, jota vasten brändisi kilpailee. Kysy kriittisesti miten oma brändiviestisi erottuu, miten se palvelee, viihdyttääkö se aidosti?



#5 - Mittaa aikaa

Kun puhutaan brändirakkaudesta, konkreettisin tapa mitata on katseluaikaa brändisisältöjen parissa suhteessa tuotetun kokonaissisällön pituuteen. Tätä voidaan mitata sekä TV:n että somen puolella samalla mittarilla. Realiteetti on se, että jos viestisi ei uponnut, niin sisältö on skipattu. Se ei ollut tarpeeksi kiinnostava.

Vaikuttajien sisällöissä kaupallista sisältöä kannattaa vertailla vaikuttajan natiivisisältöihin – oliko katseluminuutit vertailukelpoisia? Kuinka pitkään yleisö viihtyi videon parissa vs. videon kokonaispituus?

Paras indikaatio menestyksestä on, että brändätyn sisällön parissa on vietetty aikaa koska se on ainoa muuttuja, jota on rajallisesti. Aito brändirakkaus muodostuu ajan saatossa.